Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till Hälsa och Livsstil

Rökavvänjning

Sluta röka – så gör du

Bland det bästa du kan göra själv för att förbättra din hälsa är att sluta röka och snusa. 

Vill du sluta röka? Sätt ett stoppdatum och bestäm dig till hundra procent. Om du har svårt att sluta på egen hand kan du ta kontakt med vården.
Om du ska sluta röka är det viktigt att du sätter ett stoppdatum för när du ska sluta röka. Denna dag ska du kasta alla tobaksprodukter.

Om du har svårt att klara abstinensen kan du använda nikotinläkemedel vid behov.


Om du behöver ytterligare hjälp ska du söka vård på exempelvis en vårdcentral.
På hemsidan rökavänjning.se finna mycket kunskap, råd och stöd för hur du kan gå tillväga för att sluta röka. Lycka till!

Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, ann.h@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803