Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Välkommen till Tipbase!

Syfte med Tipbase hjälpmedelsdatabas är att upplysa om smarta tips, idéer och hjälpmedel som kan vara till nytta för personer med multipla extremitetsskador.

801