Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till I bostaden

Specialskaft på osthyvel.

Denna osthyvel har ett tjockt uppvänt skaft som är lättare att gripa om. Skaftet är också vänt rakt upp i lodrätt läge, vilket också kan göra det lättare att hyvla.

Mer info

Etac Sverige AB, Box 121 28, Drottningholmsv 37 102 24 Stockholm, tel 08-692 07 00, fax 08-653 18 70. E-mail: info@etac.se, www.etac.se.

Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, marie.w@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803