Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Sökresultat: reglage

I bostaden

I köket (1 hjälpmedel)

Reglage för att sätta på vattnet.

Ett munstycke skruvas på vattenkranen. I det sitter en nylonsträng. När strängen förs åt sidan med t ex en hand eller ett glas, sätts vattnet på. Vattnet är avstängt så länge strängen hänger rakt nedåt. Regleringen av vattentemperatur måste man dock ställa in på vanligt sätt. Där vattentrycket så kräver rekommenderas insättande av backventil för att nå önskad fördelning av varmt och kallt vatten. Munstycket kallas "Tap it" och tillverkas av Largo produkter.

Anpassade bilar/Transport

Anpassade bilar (1 hjälpmedel)

Förarsäte, ratt och handreglage.

Den här föraren sköter gas och broms med handen. Gasens spak sitter på höger sida om ratten "kl 2", ovanför spaken för vindrutetorkarna "kl 3". Föraren gasar genom att pressa spaken nedåt. Bromsspaken sitter nedanför vindrutetorkarspaken "Kl 4". Föraren bromsar genom att pressa spaken mot instrumentbrädan. På ratten sitter en knopp för att ge föraren ett bra grepp om ratten. Förarsätet är justerat så att föraren får ordentligt stöd för ryggen och sitter bekvämt. Denna bilanpassning är gjord i en Volvo 245 kombi.

803