Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till Arbete och utbildning

Mellanlådan ersätter tangentbordstangenter.

Mellanlådan är en enhet som kopplas in mellan datorn och det ordinarie tangentbordet och ger tangentbordet nya funktioner. Tangentbordet kan manövreras med ett finger, tå, pinne eller motsvarande. Shift, ctrl, alt och alt gr kan låsas. Repetition, tillslagsfördröjning och tid mellan tryckningarna kan varieras med rattar på tangentbordets baksida. Ett klickljud hörs varje gång en tangent trycks ned. Ljudstyrkan ställs in med en ratt. användaren kan skriva in fraser och lagra på godtycklig tangent i en andra nivå. Varje tangent kan innehålla 78 tecken. Det totala antalet tecken får ej överstiga 1800. Till mellanlådan kan åtta yttre kontakter anslutas och programmeras att fungera som tangentbordets tangenter. Användaren kan programmera in enstaka tecken eller fraser på dessa kontakter. Inprogrammerade fraser kan flyttas mellan datorns hårddisk och mellanlådan. Olika uppsättningar av fraser kan vara lagrade på disken. på Mellanlådan finns kontakt för att ansluta seriell talsyntes. Inga extra program krävs för att mellanlådan ska fungera. därmed sker ej heller den typ av problem, som kan uppkomma när specialprogram, t ex "1-finger", används. Många program med pedagogisk inriktning använder ett fåtal tangenter och blir med mellanlådan mer åtkomliga för rörelsehindrade. Mellanlådan passar till IBM-kompatibla datorer.

Mer info

Olinder & Westerberg AB, Västgötavägen 8, 222 25 Lund, tel 046-124 300.

Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, marie.w@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803