Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till I bostaden

Idé på burköppnare.

Burköppnare för att öppna skruvlock på burkar. Den kan även användas till att försluta eller för att klämma ut innehållet ur tuber. Öppnaren, som är ungefär lika stor som en kaffekokare, både håller och vrider upp locket samtidigt. Med öppnaren undviker man skadliga vridrörelser. Handtaget trycks nedåt. Burköppnaren finns i två versioner. Basmodellen är manuell och den andra modellen är elektrisk.

Mer info

Staffan Thuresson, tel 035-10 16 00 eller Lennart Thelin, tel 035-10 35 89.

Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, marie.w@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803