Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till Hälsa och Livsstil

Rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna

Fysisk aktivitet främjar hälsa, förebygger sjukdom och förbättrar livskvalité!

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är:
30 minuter med måttlig intensitet i minst 5 dagar per vecka
(3x10 min är ok)
eller
Hård intensitet i 20 minuter 3 dagar/vecka
och
8–10 styrkeövningar med 8–12 repetitioner, 2 gånger per vecka

Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas
ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Kombinera
ovan med styrketräning minst två gånger per vecka. Regelbundna korta pauser
»ben-sträckare« med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.
Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.

Hitta tillfällen till rörelse i vardagen – ta till exempel trapporna i stället för hissen,
åk kommunalt i stället för bil, cykla till jobbet, delta i barnens lek. Tänk på att
städning, handling, gräsklippning, snöskottning med mera också är fysisk aktivitet! 


Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, marie.w@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803