Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till Hälsa och Livsstil

BMI-kalkylator för amputerade

Skånes universitetssjukhus har tagit fram en BMI-kalkylator för amputerade. 

BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index och visar förhållandet mellan vikt och längd. Detta kan ge dig en riktlinje för om du är överviktig, underviktig eller normalviktig.

Traditionella formler för uträkning av BMI ger ett missvisande och för lågt BMI för personer som är amputerade. För att få ett korrekt BMI skall hänsyn tas till vad personen hade vägt som ej amputerad.

BMI-kalkylatorn hittar Du här:


Observera att kalkylatorn inte är helt applicerbar på personer med exempelvis neurosedynskador, där skadan är medfödd och longitudinell.  En longitudinell skada är en längsgående skada, där ett ben kan saknas helt eller vara ofullständigt utvecklat, samtidigt som det finns andra ben kvar vid sidan av eller nedanför.


Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, marie.w@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803