Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Gå tillbaka till Hälsa och Livsstil

Evidensbaserade råd om hälsosam mat

Kort broschyr med evidensbaserade råd om hälsosam mat från Stockholms läns landsting (SLL). SLL arbetar för hälsosamma levnadsvanor utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder där rådgivning kring mat är ett av fyra prioriterade områden.

Viktig information

Kontakta EX-Center för ytterligare information, ann.h@ffdn.se
OBS! EX-Center tillhandahåller endast information om hjälpmedel och smarta tips.
Inga av produkterna i databasen finns för försäljning hos oss!
Tillbaka till toppen
803